RAZPIS za osnovne šole

Tosama ob

100-letnici donira 600.000 vložkov in tamponov

BREZPLAČNI HIGIENSKI PRIPOMOČKI ZA DEKLETA V OSNOVNIH ŠOLAH

V Tosami aktivno podpiramo družbeno pobudo za brezplačne higienske menstrualne pripomočke v javnih izobraževalnih ustanovah

Zato smo naredili prvi korak k njeni uresničitvi: učenkam v 100-tih šolah, ki bodo pristopile k projektu, bomo za čas pouka v letu 2023 zagotovili vložke in tampone iz naravnih materialov. Ti zagotavljajo kroženje zraka in dihanje kože, preprečujejo draženje, alergije in iritacije in tako pomembno prispevajo k ohranitvi intimnega zdravja.

RAZPIS za osnovne šole

Tosama ob 100-letnici donira 600.000 vložkov in tamponov

BREZPLAČNI HIGIENSKI PRIPOMOČKI ZA DEKLETA V OSNOVNIH ŠOLAH

V Tosami aktivno podpiramo družbeno pobudo za brezplačne higienske menstrualne pripomočke v javnih izobraževalnih ustanovah

Zato smo naredili prvi korak k njeni uresničitvi: učenkam v 100-tih šolah, ki bodo pristopile k projektu, bomo za čas pouka v letu 2023 zagotovili vložke in tampone iz naravnih materialov. Ti zagotavljajo kroženje zraka in dihanje kože, preprečujejo draženje, alergije in iritacije in tako pomembno prispevajo k ohranitvi intimnega zdravja.

VLOŽENIH SREDSTEV

VLOŽKOV IN TAMPONOV

ŠOLAM

Osnovne šole vabimo k sodelovanju

Dobro vemo, da v osnovnih šolah ob učnih vsebinah prav zdravju vaših učenk in učencev posvečate precej pozornosti, zato smo prepričani, da bo naš projekt postal tudi vaš. Vabimo vas, da se čim prej prijavite k sodelovanju, saj bomo izmed vseh slovenskih šol potrebe po vložkih in tamponih v prvem delu projekta lahko pokrili le prvim stotim, ki se bodo prijavile na ta razpis.

Seznam šol, ki bodo paket brezplačnih higienskih izdelkov ob koncu razpisa prejele, bomo objavili v začetku decembra 2022. 

Nadaljevanje projekta v osnovnih šolah in

vključitev srednjih šol

Vsi lahko prispevamo in omogočimo, da bo projekt »ZA zdravje žensk« živel tudi za prihodnje generacije. Z nakupom vložkov in tamponov JASMIN, označenih s pečatom »ZA zdravje žensk«, mesečno prispevamo vložek ali tampon v sklad za nove donacije. Iz njega bomo oskrbeli nove osnovne in v projekt vključili tudi srednje šole. Skupaj bomo polepšali prihodnost marsikateremu dekletu.

Zakaj je bombaž pomemben za mlada dekleta?

Pri mladih je sluznica bolj občutljiva. Vaginalna sluznica deklet še ni imunološko zrela, zato je mnogo bolj občutljiva in dovzetna za vnetja, ravnovesje flore v nožnici se veliko hitreje poruši.

Poskrbimo skupaj, da bodo mladi o intimni negi vedeli več!

Za področja intimne nege, spolnosti in skrbi za intimno zdravje ugotavljamo, da so v naši družbi pogosto zanemarjena in zapostavljena. Vsi, ki nam je mar za zdravje, pa smo tisti, ki dobro vemo in s svojim delom dokazujemo, da lahko samo preko osveščanja mladih ter z načrtnim izobraževanjem o teh temah odločilno prispevamo k njihovemu celostnemu zdravju.

Tosama na področju intimne nege sodeluje z znanstvenimi institucijami in zdravstvenimi strokovnjaki; naša baza znanja je široka in poglobljena. Sodelavke z medicinsko izobrazbo so kompetentne za pripravo in izvedbo izobraževanj oz. delavnic o intimnem zdravju, s poudarkom na pravilni osebni in spolni higieni, zlasti pa na dejavnikih, ki so običajno zanemarjeni, so pa, predvsem pri mladih, izredno pomembni za ohranjanje zdravja. Delavnice smo zasnovali interaktivno, uporabljamo različna orodja za poglobljeno razumevanje podanih vsebin.

Tosama praznuje in donira

V okviru praznovanja 100. obletnice ustanovitve podjetja bomo 100-tim prijavljenim osnovnim šolam zagotovili vložke in tampone. 

V Tosami, mednarodno cenjenem podjetju, ki je specializirano za proizvodnjo medicinskih pripomočkov in izdelkov za intimno nego, želimo aktivno prispevati k čimprejšnji uresničitvi družbene pobude za brezplačne menstrualne pripomočke v javnih izobraževalnih ustanovah.

Za ta velik dobrodelni projekt, poimenovan  »Za zdravje žensk« in za brezplačne vložke in tampone, smo se odločili zato, ker želimo sredstva, namenjena za naše praznovanje, porabiti kar se da koristno. Hkrati pa je odločitev tudi v skladu z našim poslanstvom, ki nam narekuje, da o zdravi in pravilni uporabi higienskih izdelkov osveščamo uporabnice, predvsem mlade.

V ospredje brezkompromisno postavljamo zdravje

Tosama bo učenkam zagotovila vložke in tampone JASMIN, ki so iz naravnih materialov.

Kot specialisti in strokovnjaki za higienske izdelke v Tosami dobro vemo, da ni vseeno, iz kakšnega materiala so narejeni. Nepremišljeno izbrani vložki in tamponi iz umetnih materialov namreč lahko naredijo veliko škode v ženskem intimnem predelu, hkrati pa predstavljajo tudi veliko ekološko breme.

Higienski izdelki iz naravnih materialov, predvsem organskega bombaža, zagotavljajo kroženje zraka in dihanje kože, preprečujejo draženje, alergije in iritacije – pomembno prispevajo k ohranitvi intimnega zdravja.  

“Ženske imamo nalogo, da najdemo

neko svojo pot, da ugotovimo, kaj imamo

rade in česa ne, ter da se naučimo postaviti

meje same sebi in drugim.”

– Dr. Veronika Podgoršek –

“Ženske imamo nalogo, da najdemo neko svojo pot, da ugotovimo, kaj imamo rade in česa ne, ter da se naučimo postaviti meje same sebi in drugim.”

– Dr. Veronika Podgoršek –

100 ŠOL JE PRIJAVLJENIH

V Tosami smo izredno ponosni, da je naš projekt »Za ✅ zdravje žensk, za brezplačne vložke in tampone« naletel na izjemen odziv. Prijavilo se je več kot sto šol. Med prvih 100 bomo že v januarju 2023 začeli razdeljevati vložke in tampone. Za ostale, ki so se že ali pa se še bodo prijavile, pa smo ustanovili sklad, v katerega se bodo celo leto stekala sredstva od vsake prodane škatlice vložkov in tamponov JASMIN.

Čestitamo prvim 100-tim šolam, ki ste s prijavo izrazile pripravljenost, da mlado generacijo skupaj osveščamo o pomenu intimnega zdravja za zdravje telesa. Vsako šolo posebej bomo iz Tosame kontaktirali in se dogovorili glede donacije in izvedbe delavnice za šolarje o pomenu ustrezne intimne nege na vaši šoli.

SEZNAM PRIJAVLJENIH ŠOL

PRIJAVNICA

PODPIRATE POBUDO VLADI RS O BREZPLAČNIH HIGIENSKIH VLOŽKIH V SLOVENIJI?*

ALI ŽELITE, DA VAS TOSAMA V PRIHODNJE OBVEŠČA O PODOBNIH PROJEKTIH (obvestilo o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s členom 13 GDPR se nahaja spodaj)?

PRIJAVE ZBIRAMO DO PETKA, 9. 12. 2022

Tosama se obvezuje, da bo izvedla strokovno izobraževanje/delavnico o pomenu ustrezne intimne nege ZA zdravje žensk (2-3 šolske ure).
S prijavo se šola strinja, da bo Tosami omogočila izvedbo delavnice o pomenu ustrezne intimne nege ZA zdravje žensk v terminu, ki ga bosta uskladili. Vsebino delavnice bo Tosama predhodno predstavila izbrani šoli. Skupaj s šolo bosta uskladili termin in izvedbo. Brezplačne vložke in tampone bo Tosama izbrani šoli predala na določen termin.

*obvezna polja

VEČ O PROJEKTU

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI
DEJAVNOSTI: ZA ZDRAVJE ŽENSK in KONTAKTI KONTAKTNIH OSEB NA OSNOVNIH ŠOLAH ZA INFORMACIJE O AKCIJAH
Upravljalec zbirke osebnih podatkov:

TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230, Domžale, Slovenija, tel.: 01 729 0100, email: info@tosama.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: tel.: 041 921 762, email: jerneja.merva@dataofficer.si

Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba akcije ter obveščanje o nadaljnjih akcijah in dogodkih

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
elektronski naslov
službena telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pri obdelavi OP za namen izvedbe akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK je pravna podlaga za obdelavo OP Zakoniti interes – 6(1) f GDPR, saj je za uspešno
izvedbo akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK na osnovnih šolah potrebno obdelovati kontakte kontaktnih oseb na osnovnih šolah z namenom komunikacije.
Posamezniki, ki so podali soglasje za obdelavo OP za namen kontaktiranja glede nadaljnjih akcij ter dogodkov, pa so k obdelavi OP podali svoje soglasje.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Trajanje obdelave osebnih podatkov

Eno leto po zaključku akcije za izbrane OŠ, v času trajanja akcije za ostale, ki niso izbrani, glede obdelave OP za namen kontaktiranja glede
nadaljnjih akcij pa za čas trajanja soglasja.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Glede podatkov, ki se obdelujejo za namen izvedbe akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK, ima posameznik pravico do informiranja, do dostopa do
podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.
Glede podatkov, ki se obdelujejo za namen nadaljnje komunikacije, pa ima posameznik pravico do preklica privolitve, do informiranja, do
dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa ("pozabe"), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik lahko
svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:

Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon:
012309730, spletna stran: http://www.ip-rs.si).