100 ŠOL JE PRIJAVLJENIH

V Tosami smo izredno ponosni, da je naš projekt »Za ✅ zdravje žensk, za brezplačne vložke in tampone« naletel na izjemen odziv. Prijavilo se je več kot sto šol. Med prvih 100 bomo že v januarju 2023 začeli razdeljevati vložke in tampone. Za ostale, ki so se že ali pa se še bodo prijavile, pa smo ustanovili sklad, v katerega se bodo celo leto stekala sredstva od vsake prodane škatlice vložkov in tamponov JASMIN.

Čestitamo prvim 100-tim šolam, ki ste s prijavo izrazile pripravljenost, da mlado generacijo skupaj osveščamo o pomenu intimnega zdravja za zdravje telesa. Vsako šolo posebej bomo iz Tosame kontaktirali in se dogovorili glede donacije in izvedbe delavnice za šolarje o pomenu ustrezne intimne nege na vaši šoli.

SEZNAM PRIJAVLJENIH ŠOL

PRIJAVNICA

PODPIRATE POBUDO VLADI RS O BREZPLAČNIH HIGIENSKIH VLOŽKIH V SLOVENIJI?*

ALI ŽELITE, DA VAS TOSAMA V PRIHODNJE OBVEŠČA O PODOBNIH PROJEKTIH (obvestilo o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s členom 13 GDPR se nahaja spodaj)?

PRIJAVE ZBIRAMO DO PETKA, 9. 12. 2022

Tosama se obvezuje, da bo izvedla strokovno izobraževanje/delavnico o pomenu ustrezne intimne nege ZA zdravje žensk (2-3 šolske ure).
S prijavo se šola strinja, da bo Tosami omogočila izvedbo delavnice o pomenu ustrezne intimne nege ZA zdravje žensk v terminu, ki ga bosta uskladili. Vsebino delavnice bo Tosama predhodno predstavila izbrani šoli. Skupaj s šolo bosta uskladili termin in izvedbo. Brezplačne vložke in tampone bo Tosama izbrani šoli predala na določen termin.

*obvezna polja

VEČ O PROJEKTU

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI
DEJAVNOSTI: ZA ZDRAVJE ŽENSK in KONTAKTI KONTAKTNIH OSEB NA OSNOVNIH ŠOLAH ZA INFORMACIJE O AKCIJAH
Upravljalec zbirke osebnih podatkov:

TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230, Domžale, Slovenija, tel.: 01 729 0100, email: info@tosama.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: tel.: 041 921 762, email: jerneja.merva@dataofficer.si

Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba akcije ter obveščanje o nadaljnjih akcijah in dogodkih

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
elektronski naslov
službena telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pri obdelavi OP za namen izvedbe akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK je pravna podlaga za obdelavo OP Zakoniti interes – 6(1) f GDPR, saj je za uspešno
izvedbo akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK na osnovnih šolah potrebno obdelovati kontakte kontaktnih oseb na osnovnih šolah z namenom komunikacije.
Posamezniki, ki so podali soglasje za obdelavo OP za namen kontaktiranja glede nadaljnjih akcij ter dogodkov, pa so k obdelavi OP podali svoje soglasje.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Trajanje obdelave osebnih podatkov

Eno leto po zaključku akcije za izbrane OŠ, v času trajanja akcije za ostale, ki niso izbrani, glede obdelave OP za namen kontaktiranja glede
nadaljnjih akcij pa za čas trajanja soglasja.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Glede podatkov, ki se obdelujejo za namen izvedbe akcije ZA ZDRAVJE ŽENSK, ima posameznik pravico do informiranja, do dostopa do
podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.
Glede podatkov, ki se obdelujejo za namen nadaljnje komunikacije, pa ima posameznik pravico do preklica privolitve, do informiranja, do
dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa ("pozabe"), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik lahko
svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:

Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon:
012309730, spletna stran: http://www.ip-rs.si).